Pieterr
Publicaties_Pieter_Spierenburg

PUBLICATIES/PUBLICATIONS
Pieter Spierenburg


  1.
 • Het Proces der Civilisatie in Nederland tussen 1500 en 1800: Een Toetsing der Civilisatie-Theorie.
  Werkschrift 5, Historisch Seminarium, University of Amsterdam 1973 (62 pp.).

 • 2.
 • The Northern Patriciate during the Revolt of the Netherlands: A "Zweifrontenschicht" in
  the 16th Century. In: Human Figurations.
  Essays for Norbert Elias. Amsterdam (Amsterdams Sociologisch Tijdschrift) 1977: 361-80.

 • 3.
 • De Sociale Functie van Openbare Strafvoltrekkingen.
  (Centrum voor Maatschappijgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam, vol. 4,1978) (42 pp.).
  Reprinted in: De Gids 141,8 (1978): 510-23.

 • 4.
 • Geweld, Repressie en Schaamte: Enige Historische Gegevens.
  in: Tijdschrift voor Criminologie 20 (1978): 133-8.

 • 5.
 • Judicial Violence in the Dutch Republic: Corporal Punishment, Executions and Torture
  in Amsterdam, 1650 1750. (Dissertation, University of Amsterdam, 1978) (viii + 247 pp.).

 • 6.
 • Economic and Social Aspects of Criminality in the Past: Report on the Second Session.
  in: IAHCCJ Newsletter 1 (1979): 11-16.

 • 7.
 • De Dood op Bevel van de Rechter: Een Verkennende Historisch-Sociologische Beschouwing.
  in: Geert A. Banck et al. (eds.), Gestalten van de Dood. Studies over Abortus, Euthanasie, Rouw,
  Zelfmoord en Doodstraf. Baarn (Ambo) 1980: 128-50.

 • 8.
 • Theory and the History of Criminal Justice.
  in: L.A. Knafla (ed.), Crime and Criminal Justice in Europe and Canada. Waterloo, Ont.
  (Wilfrid Laurier UP) 1981: 319-27.

 • 9.
 • Opsluiting op Verzoek.
  in: Spiegel Historiael 16,9 (1981): 459-64.

 • 10.
 • Criminele Geschiedenis: Een Literatuuroverzicht.
  in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 23 (1981): 251-64.

 • 11.
 • Elites and Etiquette: Mentality and Social Structure in the Early Modern Northern
  Netherlands.
  (Centrum voor Maatschappijgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam, vol. 9,
  1981) (38 pp.).

 • 12.
 • Voorlopers van de Bijlmerbajes: Amsterdam als Bakermat van de Gevangenisstraf.
  in: Ons Amsterdam 34 (1982): 260-3.

 • 13.
 • (with Herman Diederiks), Delitti e Pene in Olanda, 1550-1810.
  in: Cheiron. Materiali e Strumenti di Aggiornamento Storiografico. 1,1 (1983): 85-108.

 • 14.
 • Model Prisons, Domesticated Elites and the State: the Dutch Republic and Europe.
  in: Göran Rystad (ed.), Europe and Scandinavia. Aspects of the Process of Integration
  in the 17th century. Lund (Scandinavian University Books) 1983: 219-35, 315.

 • 15.
 • Het Gezinsideaal in Kinderboeken rond 1800.
  in: Leeskabinet. Grepen uit de Geschiedenis en de Boekerij van het Rotterdamsch
  Leeskabinet, 1859 1984. Leiden (E.J. Brill) 1984: 50-63.

 • 16.
 • Reacties van het Publiek op Openbare Strafvoltrekkingen.
  in: Spiegel Historiael 19,6 (1984): 277-82.

 • 17.
 • The Spectacle of Suffering: Executions and the Evolution of Repression: From a
  Preindustrial Metropolis to the European Experience.
  Cambridge (Cambridge University Press) 1984 (xii + 274 pp.).
  Reprinted as paperback 2008.

 • 18.
 • (with Herman Diederiks), L'Enfermement non Criminel en Hollande, 18e 19e Siècles.
  in: Jacques G. Petit (ed.), La Prison, le Bagne et l'Histoire. Genève (Librairie des
  Méridiens) 1984: 43-55.

 • 19.
 • (editor), The Emergence of Carceral Institutions: Prisons, Galleys and Lunatic Asylums,
  1550 1900.
  Centrum voor Maatschappijgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam, vol. 12,
  1984 (187 pp.).

 • 20.
 • Introduction
  in: nr. 19: 2-8.

 • 21.
 • The Sociogenesis of Confinement and its Development in Early Modern Europe.
  in: nr. 19: 9-77.

 • 22.
 • Evaluation of the Conditions and Main Problems Relating to the Contribution of
  Historical Research to the Understanding of Crime and Criminal Justice - Report.
  in: Historical Research on Crime and Criminal Justice. Reports presented to the Sixth
  Criminological Colloquium, 1983. Strasbourg (Council of Europe Publications) 1985:
  49-95. (also published in French).

 • 23.
 • Financiën en Familie Eer. Opsluiting en Opgeslotenen op Verzoek te Leiden, 1680 - 1805.
  in: H.A. Diederiks, D.J. Noordam, H.D. Tjalsma (eds.), Armoede en Sociale Spanning.
  Sociaal-Historische Studies over Leiden in de 18e eeuw (Hollandse Studiën 17).
  Hilversum (Verloren) 1985: 117-35, 180-1.

 • 24.
 • Heksen, Christendom en Angst: Naar een Theorie over de Europese
  Heksenvervolgingen.
  in: De Gids 148, 9/10 (1985): 759-76.
  reprinted in: Michiel Baud (ed.), Geschiedenis & Maatschappij. Tien Jaar Historisch
  Onderzoek in Rotterdam. Rotterdam 1988: 131-55.

 • 25.
 • Deviance and Repression in the Netherlands: Historical Evidence and Contemporary
  Problems.
  in: Historical Social Research/ Historische Sozialforschung (Quantum Information,
  Cologne) nr. 37 (January 1986): 4-16.

 • 26.
 • Imprisonment and the Family: An Analysis of Petitions for Confinement in Holland,
  1680 1805.
  in: Social Science History 10,2 (1986): 115-46.

 • 27.
 • Kaufleute, Tanzmeister und Strukturalisten.
  in: Henning Eichberg, Die Veränderung des Sports ist Gesellschaftlich. Die Historische
  Verhaltensforschung in der Diskussion. Ed. W[ilhelm] Hopf. Münster (Lit Verlag)
  1986: 104-8.

 • 28.
 • From Amsterdam to Auburn: An Explanation for the Rise of the Prison in
  Seventeenth Century Holland and Nineteenth-Century America.
  in: Journal of Social History 20,3 (1987): 439-61.

 • 29.
 • De Omgekeerde Wereld: Over Volkscultuur en Hiërarchie in Preïndustrieel Europa.
  in: De Gids 150 (1987): 696-708.

 • 30.
 • De Verbroken Betovering: Mentaliteitsgeschiedenis van Preïndustrieel Europa.
  Hilversum (Verloren) 1988 (345 pp.).

 • 31.
 • Gevangenis en Verzet: Op Zoek naar Onvrede met Tuchthuizen in de Zeventiende en
  Achttiende Eeuw.
  in: René van Swaaningen et al. (eds.), A Tort et à Travers. Liber Amicorum Herman
  Bianchi. Amsterdam (VU Uitgeverij) 1988: 273-85.

 • 32.
 • Verkering, Huwelijk en Gezin in Historisch Perspectief: Thema's en Discussies uit het
  Onderzoeksgebied, met de Nadruk op de Periode 1500-1850.
  in: Jeugd en Samenleving 19 (1989): 614-27.

 • 33.
 • (editor, with Cyrille Fijnaut), Scherp Toezicht: Van `Boeventucht' tot `Samenleving en
  Criminaliteit.'
  Arnhem (Gouda Quint) 1990 (300 pp.).

 • 34.
 • Boeventucht en Vrijheidsstraffen: Coornherts Betekenis voor het Ontstaan en de
  Ontwikkeling van het Gevangeniswezen in Nederland.
  in: nr. 33: 11-30.
  Reprinted in: Bruinsma (G.J.N.) et al. (eds.), Basisteksten in de Criminologie. Vol. III.
  Historische en Klassieke Teksten. Den Haag (Boom) 2005: 39-52.

 • 35.
 • Marginalen en Dwangarbeid in de Vroeg-Moderne Tijd.
  in: J.W. ter Avest & H. Roozenbeek (eds.), Stigmatisering en Strafrecht. De Juridische
  Positie van Minderheden in Historisch Perspectief. Leiden (Stichting Leidschrift) 1990:
  63-9.

 • 36.
 • Prisoners and Beggars: Quantitative Data on Imprisonment in Holland and Hamburg,
  1597-1752.
  in: Historical Social Research/ Historische Sozialforschung (Quantum Information,
  Cologne) nr. 56 (Vol. 15, nr.4) (1990): 33-56.

 • 37.
 • The Broken Spell: A Cultural and Anthropological History of Preindustrial Europe.
  New Brunswick, N.J. (Rutgers UP) and London, England (Macmillan), 1991 (x + 313
  pp.). [English version of nr. 30]

 • 38.
 • The Prison Experience: Disciplinary Institutions and their Inmates in Early Modern
  Europe. New Brunswick, London (Rutgers UP) 1991 (xi + 339 pp.).
  Reprinted by Amsterdam University Press (Amsterdam Academic Archive) 2007.

 • 39.
 • Veranderende Visies op Misdaad en Straf.
  in: Groniek. Historisch Tijdschrift 114 (Oct. 1991): 9-14.

 • 40.
 • Justice and the Mental World: Twelve Years of Research and Interpretation of Criminal
  Justice Data, from the Perspective of the History of Mentalities.
  in: IAHCCJ Bulletin 14 (Oct. 1991): 38-79.

 • 41.
 • Early Modern Prisons and the Dye Trade: The Fate of Convict Rasping as Proof for the
  Insufficiency of the Economic Approach to Prison History.
  in: Economic and Social History in the Netherlands 3 (1992): 1-17.

 • 42.
 • Lange Termijn Trends in Doodslag: Theoretische Overdenkingen en Nederlands
  Bewijsmateriaal, 15e-20e Eeuw.
  in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 20,1 (1993): 66-106.

 • 43.
 • Good manners, eating and behaving.
  in: Wim Blockmans (ed.), In Search of Novelty (The Roots of Western Civilization 6).
  Hilversum (Communication Consultants) 1993: 45-56.
  [also in Dutch and several other languages].

 • 44.
 • Moord in de Menswetenschappen: Trends in Levensdelicten als Onderwerp binnen de
  Strafrechtsgeschiedenis.
  in: Govaert van den Bergh et al. (eds.), Het Recht van de Geschiedenis: Historische
  Dimensies in Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van Recht. 's Gravenhage (Vuga
  Uitgeverij) 1993: 13-28.

 • 45.
 • Faces of Violence: Homicide Trends and Cultural Meanings. Amsterdam, 1431-1816.
  in: Journal of Social History 27, 4 (Summer 1994): 701-16.

 • 46.
 • (with Herman Diederiks), [chapter] 8. Economische en Sociale Ontwikkelingen [1580-1780].
  in: Deugd Boven Geweld: Een Geschiedenis van Haarlem, 1245-1995. Hilversum
  (Verloren) 1995: 169-97.

 • 47.
 • Zwarte Schapen: Losbollen, Dronkaards en Levensgenieters in Achttiende-Eeuwse
  Beterhuizen.
  Hilversum (Verloren) 1995 (153 pp.).

 • 48.
 • Elias and the History of Crime and Criminal Justice: A Brief Evaluation.
  in: IAHCCJ Bulletin 20 (Spring 1995): 17-30.

 • 49.
 • Vriendschap Tussen Messentrekkers? De Rafelrand van Zeventiende- en Achttiende-
  Eeuws Amsterdam.
  in: Groniek. Historisch Tijdschrift 130 (Oct. 1995): 42-55.

 • 50.
 • Chapter Two. The Body and the State: Early Modern Europe.
  in: Morris (Norval) + Rothman (David J.) (eds.), The Oxford History of the Prison. New
  York, Oxford (Oxford UP) 1995: 48-77.

 • 51.
 • [Verkeerde of Toegeëigende Repertoires?] Discussiedossier Sociale Controle en Rituele
  Repertoires.
  in: Volkskundig Bulletin 21, 3 (1995): 379-84.

 • 52.
 • Games, Sports and the Body: Some Historical Reflections.
  in: Ludica. Annali di Storia e Civiltà del Gioco 1 (1995): 78-88.

 • 53.
 • Long-Term Trends in Homicide: Theoretical Reflections and Dutch Evidence, Fifteenth
  to Twentieth Centuries.
  in: Johnson (Eric A.) + Monkkonen (Eric H.) (eds.), The Civilization of Crime:
  Violence in Town and Country since the Middle Ages. Urbana, Chicago (Illinois UP)
  1996: 63-105.

 • 54.
 • Het Rasphuis Anno '96.
  in: Met Straffe Hand: Tucht en Discipline in het Amsterdamse Rasphuis [exhibition
  catalogue]. Amsterdam (Universiteitsbibliotheek) 1996: 5-12.

 • 55.
 • (editor, with Anton Schuurman), Private Domain, Public Inquiry: Families and Life-
  Styles in the Netherlands and Europe, 1550 to the Present.
  Hilversum (Verloren) 1996 (270 pp.).

 • 56.
 • (with Anton Schuurman), Introduction: Between Public and Private.
  in: nr. 55: 7-11.

 • 57.
 • Homoseksualiteit in Preïndustrieel Nederland: Twintig Jaar Onderzoek.
  in: Tijdschrift voor Geschiedenis 109,4 (1996): 485-93.

 • 58.
 • Four Centuries of Prison History: Punishment, Suffering, the Body and Power.
  in: Norbert Finzsch & Robert Jütte (eds.), Institutions of Confinement. Hospitals,
  Asylums and Prisons in Western Europe and North America, 1500-1950. Cambridge
  (Cambridge UP) 1996: 17-35.

 • 59.
 • State Formation and Criminal Justice in Early Modern Europe: How Exceptional was
  the Dutch Model?
  in: Xavier Rousseaux & René Lévy (eds.), Le Pénal dans Tous ses Etats. Justice, Etats et
  Sociétés en Europe, 12e-20e Siècles. Bruxelles (Facultés Universitaires St. Louis) 1997:
  113-25.

 • 60.
 • How Violent were Women? Court Cases in Amsterdam, 1650-1810.
  in: Crime, Histoire & Sociétés/ Crime, History and Societies 1,1 (1997): 9-28.

 • 61.
 • Het Paradijs en de Dood: Een Kanttekening bij Goudsbloms Mensheidshistorische
  Perspectief.
  in: Nico Wilterdink et al. (eds.), Alles Verandert. Opstellen voor en over J. Goudsblom.
  Amsterdam (Meulenhoff) 1997: 268-78.

 • 62.
 • (editor), Men and Violence: Gender, Honor and Rituals in Modern Europe and America.
  Columbus, OH (Ohio State UP) 1998 (vii + 279 pp.).

 • 63.
 • Masculinity, Violence and Honor: an Introduction.
  in: nr. 62: 1-29.

 • 64.
 • Knife Fighting and Popular Codes of Honor in Early Modern Amsterdam.
  in: nr. 62: 103-27.

 • 65.
 • Vaders, Bruiden en Priesters in de Middeleeuwen.
  in: Kees Bruin et al. (eds.), Mensen Kijken: Fotografische Beschouwingen. [special
  issue of] Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 25,1 (1998): 144-6.

 • 66.
 • Close to the Edge: Criminals and Marginals in Dutch Cities.
  in: Eighteenth-Century Studies 31,3 (1998): 355-9.

 • 67.
 • Violencia, Castigo, el Cuerpo y el Honor: Una Revaluación.
  in: Vera Weiler (ed.), Figuraciones en Proceso. Santafé de Bogotá (Fundación Social)
  1998: 116-51.

 • 68.
 • De Verbroken Betovering: Mentaliteit en Cultuur in Preïndustrieel Europa.
  Hilversum (Verloren) 1998 (416 pp.).
  [completely revised edition of nr. 30]

 • 69.
 • Sailors and Violence in Amsterdam, 17th-18th Centuries.
  in: Mirkka Lappalainen & Pekka Hirvonen (eds.), Crime and Control in Europe from the
  Past to the Present. Helsinki (Publications of the History of Criminality Research
  Project) 1999: 112-43.

 • 70.
 • Jeugdgeweld in Historisch Perspectief.
  in: Justitiële Verkenningen 26, 1 (2000): 9-20.
  Reprinted in: Bruinsma (G.J.N.) et al. (eds.), Basisteksten in de Criminologie. Vol. III.
  Historische en Klassieke Teksten. Den Haag (Boom) 2005: 62-9.

 • 71.
 • Wapens en Geweld in Historisch Perspectief.
  in: Tijdschrift voor Criminologie 42, 2 (2000): 183-90.

 • 72.
 • Crime.
  in: Peter N. Stearns (ed.), Encyclopedia of European Social History From 1350 To 2000.
  Detroit etc. (Charles Scribner's Sons) 2001. Vol. 3: 335-50.

 • 73.
 • Hebben Historici Iets te Vieren? Een Verkenning van het Festieve Universum.
  in: Leidschrift 16,2 (2001): 7-23.

 • 74.
 • Violence and the Civilizing Process: Does it Work?
  in: Crime, Histoire & Sociétés/ Crime, History & Societies 5,2 (2001): 87-105.
  Reprinted in: Dunning (Eric) + Mennell (Stephen) (eds.), Norbert Elias. Sage Masters in
  Modern Social Thought. Vol. 4. London (Sage) 2003: 99-118.

 • 75.
 • Gevangeniswezen: Huis van Bewaring, Tuchthuis en Beterhuis.
  in: Haas (Anna de) (ed.), Achter Slot en Grendel. Schrijvers in Nederlandse
  Gevangenschap, 1700-1800. Zutphen (Walburg Pers) 2002: 27-36.

 • 76.
 • Theorizing in Jurassic Park: A Reply to Gerd Schwerhoff. [discussion concerning nr.
  74]
  in: Crime, Histoire & Sociétés/ Crime, History & Societies 6,2 (2002): 127-8.

 • 77.
 • Violencia, Género y Entorno Urbano: Amsterdam en los Siglos XVII y XVIII.
  in: Fortea (José I.) et al. (eds.), Furor et Rabies: Violencia, Conflicto y Marginación en la
  Edad Moderna. Santander (Universidad de Cantabria) 2002: 99 128.

 • 78.
 • The Practice of Criminal Justice in the Early Modern Period: Reflections on the Dutch
  Case in the European Context.
  in: Rudolph (Harriet) + Schnabel-Schüle (Helga) (eds.), Justiz = Justice = Justicia:
  Rahmenbedingungen von Strafjustiz im Frühneuzeitlichen Europa. Trierer Historische
  Forschungen, Band 48. Trier (Kliomedia) 2003: 197-209.

 • 79.
 • Written in Blood: Fatal Attraction in Enlightenment Amsterdam.
  Columbus (Ohio State University Press) 2004 (xix + 230 pp.).

 • 80.
 • (editor, with Herman Roodenburg), Social Control in Europe, Volume I, 1500-1800.
  Columbus (Ohio State University Press) 2004. (381 pp.)

 • 81.
 • (editor, with Clive Emsley and Eric Johnson), Social Control in Europe, Volume II,
  1800-2000.
  Columbus (Ohio State University Press) 2004 (445 pp.).

 • 82.
 • Social Control and History: An Introduction.
  in: nr. 80: 1-22 and nr. 81: 1-21.

 • 83.
 • Punishment, Power and History: Foucault and Elias.
  in: Social Science History 28,4 (2004): 607-36.

 • 84.
 • The Origins of the Prison.
  in: Emsley (Clive) (ed.), The Persistent Prison. Problems, Images and Alternatives.
  London (Francis Boutle) 2005: 27-48.

 • 85.
 • Democracy Came Too Early: A Tentative Explanation for the Problem of American
  Homicide.
  in: American Historical Review 111,1 (2006): 104-14.

 • 86.
 • [in Chinese] Violence and Culture: Bloodshed in Two or Three Worlds.
  in: New History 17,3 (September 2006): 145-82.

 • 87.
 • Protestant Attitudes to Violence: The Early Dutch Republic.
  in: Crime, Histoire & Sociétés/ Crime, History & Societies 10,2 (2006): 5-31.

 • 88.
 • Comment on the Papers by Groenemeyer and Lagrange.
  in: Lévy (René) et al. (eds.), Crime et Insécurité: Un Demi-Siècle de Bouleversements.
  Mélanges pour et avec Philippe Robert. Paris (L’Harmattan) 2006: 187-91.

 • 89.
 • Vendetta and Reconciliation in Italy and the Low Countries, Fourteenth to Seventeenth
  Centuries.
  in: Lacchè (Luigi) et al. (eds.), Penale, Giustizia, Potere: Per ricordare Mario Sbriccoli.
  Macerata (EUM - Edizioni Università di Macerata) 2007: 381-400.

 • 90.
 • Apegatjes Achtervolgers: Sociale Controle Tussen Verschuivende Geweldsdrempels en
  Veranderende Noties van Privacy.
  in: Bunt (Henk van de), Pieter Spierenburg, René van Swaaningen, Drie Perspectieven
  op Sociale Controle. Den Haag (Boom Juridische Uitgevers) 2007: 67-112.

 • 91.
 • (editor, with Sophie Body-Gendrot), Violence in Europe: Historical and Contemporary
  Perspectives.
  New York (Springer) 2008 (x + 256 pp.).

 • 92.
 • Violence: Reflections about a Word.
  in: nr. 91: 13-25.

 • 93.
 • A History of Murder: Personal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present.
  Cambridge (Polity Press) 2008 (274 pp.).
  Translated into Turkish and Korean.

 • 94.
 • Sociale Controle, Misdaad en het Geweldsmonopolie: De Veranderende Rol van de
  Politie.
  in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 123,3
  (2008): 394-402.

 • 95.
 • (editor, with Laurent Mucchielli), Histoire de l'Homicide en Europe: De la Fin du
  Moyen Âge à Nos Jours.
  Paris (La Découverte) 2009 (334 pp.).

 • 96.
 • L'Homicide et la Loi en République des Pays-Bas du Nord: Un Pays Pacifique?
  in: nr. 95: 53-82.

 • 97.
 • Over het Verband tussen de Frequentie van en Tolerantie voor Geweld.
  in: Justitiële Verkenningen 36, 2 (2010): 30-43.

 • 98.
 • The Green, Green Grass of Home: Capital Punishment and the Penal System from a
  Long-Term Perspective.
  in: Sarat (Austin) + Martschukat (Jürgen) (eds.), Is the Death Penalty Dying? European
  and American Perspectives. Cambridge (Cambridge University Press) 2011: 17-46.

 • 99.
 • Commentary [on Efi Avdela, Honour, Violence and Crime].
  in: Cheliotis (Leonidas K.) + Xenakis (Sappho) (eds.), Crime and Punishment in
  Contemporary Greece: International Comparative Perspectives. Bern (Peter Lang) 2011:
  375-81.

 • 100.
 • American Homicide: What Does the Evidence Mean for Theories of Violence and Society?
  in: Crime, Histoire & Sociétés/ Crime, History & Societies 15,2 (2011): 123-9.

 • 101.
 • Questions That Remain: Reply to Randolph Roth.
  in: Crime, Histoire & Sociétés/ Crime, History & Societies 15,2 (2011): 147-50.

 • 102.
 • Long-Term Historical Trends of Homicide in Europe.
  in: Liem (Marieke C.A.) + Pridemore (William Alex) (eds.), Handbook of European
  Homicide Research: Patterns, Explanations and Country Studies. New York (Springer)
  2012: 25-38.

 • 103.
 • (with Eric A. Johnson and Ricardo D. Salvatore) Murder and Mass Murder in Pre
  -Modern Latin America: From Pre-Colonial Aztec Sacrifices to the End of Colonial Rule,
  an Introductory Comparison with European Societies.
  in: Historical Social Research/ Historische Sozialforschung 37,3 (2012): 233-53.

 • 104.
 • Violence and Punishment: Civilizing the Body through Time.
  Cambridge (Polity Press) 2013 (223 pp.).

 • 105.
 • Dr. Van Reybrouck, I presume. Over Congo, cultuur en criminaliteit.
  in: Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit 3,1 (2013): 84-92.

 • 106.
 • Please Please me's number one: Maatschappelijke Veranderingen sinds de Jaren Zestig
  en hun Weerslag op het Beeld van Misdadigers en Slachtoffers.
  Den Haag (Boom Juridische Uitgevers) 2013 (44 pp.).

 • 107.
 • (editor, with Eric A. Johnson and Ricardo D. Salvatore) Murder and Violence in
  Modern Latin America.
  Chichester (Wiley: Bulletin of Latin American Research Book Series) 2013 (321 pp.).

 • 108.
 • (with Eric A. Johnson and Ricardo D. Salvatore) Introduction: Murder and Violence in
  Modern Latin America.
  in: nr. 107: 1-11.

 • 109.
 • Faces of the Scaffold: The History and Future of punishment.
  in: Hagenaars (Hanne) (ed.), We Have Met the Enemy and He is Us. Den Haag
  (Studium Generale KABK) 2014: 18-31.

 • 110.
 • Toward a Global History of Homicide and Organized Murder.
  in: Crime, Histoire & Sociétés/ Crime, History & Societies 18,2 (2014): 99-116.

 • 111.
 • Prison and Convict Labour in Early Modern Europe.
  in: Vito (Christian Giuseppe de) + Lichtenstein (Alex) (eds.), Global Convict Labour. Leiden (Brill) 2015: 108-25.

 • 112.
 • Foreword.
  in: Ward (Richard) (ed.), A Global History of Execution and the Criminal Corpse.
  Houndmills (Palgrave Macmillan) 2015: viii-xii.

 • 113.
 • The Rise of Criminology in its Historical Context.
  in: Knepper (Paul) + Johansen (Anja) (eds.), The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice.
  New York (Oxford UP) 2016: 373-95.


N.B.: (book reviews and minor notes not included)