Pieterr

VIOLENCE AND PUNISHMENT

Pieter Spierenburg
VIOLENCE AND PUNISHMENT - CIVILIZING THE BODY THROUGH TIME

Dit boek behelst een actualisering van mijn ideeën omtrent de lange-termijn ontwikkelingen in het geweld en de bestraffing tot in het heden. Het breidt de discussie uit van Europa naar de Verenigde Staten en Azië en behandelt daarnaast verwante thema's als feesten en de dood. Het verwerkt Norbert Elias' theorieën over civilisatieprocessen en macht, terwijl het tevens een nieuwe kijk bevat op het werk van Michel Foucault.


Lees meer...

A HISTORY OF MURDER

History of Murder-Pieter_Spierenburg

Pieter Spierenburg
A HISTORY OF MURDER - PERSONAL VIOLENCE IN EUROPE FROM THE MIDDLE AGES TO THE PRESENT

De ultieme synthese van zeven eeuwen interpersoonlijk geweld in Europa. Van een breed aanvaard middel tot wraak en genoegdoening veranderde moord in een tragische gebeurtenis die alom bezorgdheid wekt. Tegelijkertijd daalde het moordcijfer drastisch, niettegenstaande een lichte opwaartse trend sinds 1970. Belangrijk voor deze ontwikkelingen waren de vergeestelijking van het mannelijk eergevoel en veranderingen in de emotiehuishouding van mensen. Dit boek is mede verkrijgbaar in Turkse en Koreaanse vertaling.


Lees meer...

THE SPECTACLE OF SUFFERING

The Spectacle of Suffering-Pieter Spierenburg

Pieter Spierenburg
THE SPECTACLE OF SUFFERING - EXECUTIONS AND THE EVOLUTION OF REPRESSION: FROM A PREINDUSTRIAL METROPOLIS TO THE EUROPEAN EXPERIENCE

Meteen na zijn eerste verschijnen in 1984 onthaalden de specialisten dit als een alternatief voor Foucaults benadering van het strafsysteem. Essentieel zijn de geleidelijke privatisering van de bestraffing en het afnemend belang van fysiek lijden daarin. Die ontwikkelingen vormen weer uitingen van civilisatieprocessen, in het bijzonder de tendens om de onaangename zaken des levens achter coulissen te verbergen. Dit boek was een tijd lang onverkrijgbaar, maar in 2008 kwam Cambridge UP met een heruitgave in paperback


Lees meer...

THE PRISON EXPERIENCE

Pieter Spierenburg
The Prison Experience
DISCIPLINARY INSTITUTIONS AND THEIR INMATES IN EARLY MODERN EUROPE

Electronische herdruk (2007) door Amsterdam UP van de oorspronkelijke uitgave uit 1991. Te bestellen in boekvorm. Recensent David Garland noemde dit "de andere helft" van mijn these omtrent lange-termijn veranderingen in het strafsysteem: de opkomst van de gevangenis als het belangrijkste bestraffingsinstituut. De nadruk ligt op de tuchthuizen in het vroegmoderne Europa met hun régime van dwangarbeid. Het was de eerste keer ooit dat een historicus serieuze aandacht besteedde aan het perspectief "van onderen," van het leven der opgeslotenen en de opkomst van een gevangenissubcultuur.


Lees meer...

WRITTEN IN BLOOD

Written in Blood-Pieter Spierenburg

Pieter Spierenburg
WRITTEN IN BLOOD - FATAL ATTRACTION IN ENLIGHTENMENT AMSTERDAM

Dit boek bevat twee sensationele verhalen, elk van een fatale liefde die eindigt in moord. De Amsterdammers van toen, in 1766 en 1775, smulden ervan en voor ons zijn ze nog steeds even spannend. Een is een liefdesdriehoek: een man van deftige komaf en zijn minnares vermoorden in het door hen gehuurde huis zijn echtgenote. Dan zitten de daders met het probleem hoe het lijk te dumpen zonder dat er auto's bestaan en ze worden verrast! De hoofdpersoon uit het tweede verhaal is mislukt als acteur, chirurgijn en minnaar. Dan wordt hij verliefd op een prostituée, die zonder dat ze dit meent belooft met hem te trouwen. Een brief geschreven met zijn eigen bloed vermag haar niet over te halen.Voor haar staand wil hij zelfmoord plegen maar als vanzelf draait het mes de andere kant op.

Voor een tour door het oude Amsterdam langs de belangrijkste plekken van deze liefdesdrama's,

ga naar
⇨ ⇨ fatale liefde - een virtuele tour.


Lees meer...

THE BROKEN SPELL

The Broken Spell-Pieter Spierenburg

Pieter Spierenburg
THE BROKEN SPELL - A CULTURAL AND ANTHROPOLOGICAL HISTORY OF PREINDUSTRIAL EUROPE

Dit boek geeft een synthese van de ontwikkelingen in de "lagere" cultuur in Europa van de late middeleeuwen tot ongeveer 1800. Het behandelt onderwerpen zoals familie en gezin, volkscultuur, hekserij, waanzin en de doodsbeleving. Het betreft een Engelse vertaling, gepubliceerd in 1991 door Rutgers UP in de Verenigde Staten en Macmillan in Engeland, van de eerste Nederlandse editie uit 1988. Geïnteresseerden die het Nederlands machtig zijn dienen de herziene uitgave uit 1998 ter hand te nemen.

.

Lees meer...
1..10