Pieterr

MURDER AND VIOLENCE IN MODERN LATIN AMERICA

MURDER AND VIOLENCE IN MODERN LATIN AMERICA

Eric A. Johnson, Ricardo D. Salvatore en Pieter Spierenburg (red.)
MURDER AND VIOLENCE IN MODERN LATIN AMERICA

Dit is het eerste resultaat in boekvorm van een ambitieus project waarin alle vormen van geweld worden geanalyseerd wereldwijd van het verre verleden tot in de moderne tijd. De bijdragen aan deze studie strekken zich uit van Mexico tot Argentinië en van bendes tot genocide. Het slotartikel door Ricardo Salvatore past de theorieën van Norbert Elias toe op de geschiedenis van Latijns Amerika.


Lees meer...

VIOLENCE IN EUROPE: HISTORICAL AND CONTEMPORARY PERSPECTIVES

VIOLENCE IN EUROPE

Sophie Body-Gendrot en Pieter Spierenburg (red.)
VIOLENCE IN EUROPE - HISTORICAL AND CONTEMPORARY PERSPECTIVES

Deze bundel komt voort uit een project dat sociale wetenschappers en historici die zich met geweld bezig houden samenbracht. De bijdragen strekken zich uit van huwelijksconflicten tot sport, van trends in levensdelicten tot het nachtelijk uitgaansleven. Mijn eigen bijdrage gaat over de betekenis van het woord "geweld."


Lees meer...

SOCIAL CONTROL IN EUROPE PART1 1500 - 1800

Herman Roodenburg en Pieter Spierenburg (red.)

Evenals het tweede deel over de moderne tijd richt dit werk zich op sociale controle in de breedste zin van het woord: van bestraffing door rechtbanken tot informele controle op buurtniveau. Daartussenin bevond zich het instituut van de kerkelijke tucht. Mijn inleiding bevat een historische en formele analyse van het concept sociale controle.


Lees meer...

SOCIAL CONTROL IN EUROPE PART2 1800 - 2000

Clive Emsley, Eric Johnson en Pieter Spierenburg (red.)

Evenals het eerste deel over de vroegmoderne tijd richt dit werk zich op sociale controle in de breedste zin van het woord. Speciale aandacht gaat uit naar de discipline op de werkvloer in de negentiende eeuw en naar de diverse dictaturen van de twintigste. De auteurs tonen aan dat zelfs de "totalitaire" sociale controle verre van totaal was. Mijn inleiding bevat een historische en formele analyse van het concept sociale controle.


Lees meer...

MEN AND VIOLENCE

Men And Violence-Pieter Spierenburg

Pieter Spierenburg (red.)
MEN AND VIOLENCE - GENDER, HONOR AND RITUALS IN MODERN EUROPE AND AMERICA

Uitgekomen in 1998, was dit de eerste studie die expliciet de thema's geweld en gender aan elkaar verbond. Tot dan was het concept "gender" alleen op vrouwen toegepast en nog niet op het onderwerp "mannelijkheid". Veel draait om het duelleren in deze bundel. Naast het elitaire of formele duel is er aandacht voor het volkse duel - alweer een concept voor het eerst geformuleerd in dit boek. Een van mijn twee bijdragen gaat over mesvechten in Amsterdam.


Lees meer...

PRIVATE DOMAIN, PUBLIC INQUIRY

PRIVATE DOMAIN, PUBLIC INQUIRY

Anton Schuurman en Pieter Spierenburg (red.)
PRIVATE DOMAIN, PUBLIC INQUIRY - FAMILIES AND LIFE-STYLES IN THE NETHERLANDS AND EUROPE, 1550 TO THE PRESENT

Deze bundel, voortgekomen uit een conferentie in Rotterdam twee jaar ervoor, brengt een aantal Nederlandse historici samen met enkele buitenlandse experts. Het boek combineert twee thema's: de geschiedenis van de verhoudingen binnen familie en gezin en die van de materiële cultuur.


Lees meer...
1..10